Kuantum Mekaniği ve Çerçevesi Nedir?

Kuantum Mekaniği ve Çerçevesi: Kuantum mekaniği evrenin mikro özelliklerini anlamaya yönelik kavramsal bir çerçevedir.

Nasıl ki şeylerin çok hızlı hareket ettiği ya da çok kütleli olduğu durumlarda özel Görelilik ve Genel Görelilik dünya görüşümüz de ciddi değişikliklere gitmemizi gerektirmiştir. Kuantum mekaniği de atomik ve atomaltı mesafe ölçeklerinde incelendiğinde evrenin daha çarpıcı değilse de aynı derecede çarpıcı özelliklere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Richard Feynman’ın Kuantum Mekaniği ile ilgili olarak söyledikleri.

Kuantum mekaniği ile uğraşan en büyük isimlerden biri olan Richard Feynman 1965’te şunları yazmıştı.

“Bir zamanlar gazeteler sadece 12 kişinin görelilik kuramını anlayabildiğini yazdı. Ben, böyle bir zaman olduğuna inanmıyorum. Belki sadece bir tek kişinin Görelilik Kuramını anladığı bir zaman olmuş olabilir. Çünkü bildirisini yazmadan önce konuyu kavrayan bir tek bu iddiayı ortaya atandır. Ama insanlar bildiriye okuduklarında birçok kişi görelilik kuramının şu ya da bu biçimde anlamıştır. Anlayanların sayısı da kuşkusuz 12’den fazlaydı. Öte yandan kuantum mekaniğini hiç kimsenin anlamadığını rahatlıkla söyleyebilirim sanırım.”

Richard Feynman 30 yıl önce dile getirmiş olsa da bugün de geçerliliğini aynı ölçüde koruyan bir görüştür bu.

Feynman’ın demek istediği özel ve genel görelilik kuramları dünyayı görme biçimimiz de ciddi bir değişiklik gerektirse de, bu kuralların temelindeki ilkeler tam anlamıyla kabul edildiğinde titiz bir akıl yürütmeyle, uzay ve zamana ilişkin yeni ve alışılmadık sonuçlara doğrudan ulaşımına olanak vermesiydi.

Kuantum Mekaniğinde Neler Farklıdır?

1920’lerin sonlarına gelindiğinde kuantum mekaniğine ilişkin matematiksel formül ve kuralların birçoğu yerli yerine oturtulmuştur ve o yıllardan beri bu formül ve kuralların kullanımı ile bilim tarihindeki en keskin ve başarılı sayısal tahminleri ulaşılmıştır. Fakat kuantum mekaniğine gerçek anlamda kullananlar onun neden işe yaradığı ya da ne anlama geldiğini aslında pekte anlamadan kuramın kurucu babalarının koyduğu kural ve formülleri basitçe gerçekleştirilen hesaplamaya dayalı işlem işlemler izlerken bulmaktadır kendilerini.

Görelilik kuramında farklı olarak kuantum mekaniğine derinlemesine kavrayabilme iş insan sayısı yok denecek kadar azdır.

Peki ne yapacağız bu durumda?

Evrenimiz mikro düzeyde son derece belirsiz ve alışılmadık biçimlerde işlemektedir?

Çok uzun süre evrim geçirerek , gündelik ölçekte bildik olguların üstesinden gelen insan zihninin “aslında ne olup bittiğini” bir türlü kavrayamayacak mıdır?

Yoksa fizikçiler tarihsel bir rastlantı sonucu kuantum mekaniğini son derece tuhaf bir biçimde niceliksel olarak başarılı olsa da gerçekliğin doğasıyla ilgili doğruların anlaşılmasını güçleştiren bir yolla formüle etmiş olabilirler mi? Kimse bilmiyor. Belki ileride bir gün çok zeki biri çıkıp kuantum mekaniğinin niçinleri ve nelerini tam anlamıyla ortaya koyan yeni bir formül bulacaktır. Bu mümkün olmayabilir de.

Temel Fizik Yasaları Mikro Dünya İçin Yeterli midir?

Kesin olarak bildiğimiz bir şey vardır. O da kuantum mekaniğinin alışıldık dünyayı anlamamız için gerekli birkaç temel kavramın daha dikkatli bir şekilde mikro dünya üzerine yoğunlaştığımızda hiçbir anlam ifade etmiyor olduğudur. Tartışmasız bir şekilde de bu anlamsızlık ortadadır. Sonuçta atomik ve atom altı ölçeklerde evreni anlamaya ve açıklamaya girişirken dilimizde akıl yürütme biçimimizi de önemli ölçüde değiştirmemiz gerekiyor.

Matematiksel olarak tutarlı bir kuram olmasının ötesinde kuantum mekaniğine inanmamızın tek gerekçesi şaşırtıcı bir gerçeklikle doğrulanan tahminleri olanaklı kılmasıdır . Biri çıkıp da çocukluğunuzu en ince ayrıntısına dek satır satır anlatırsa o kişinin uzun zamandır aradığınız kayıp kardeşiniz olduğu iddiasına inanmamanız elde değildir.

İkinci olarak kuantum mekaniğine karşı böyle bir tepki de bulunacak olsanız yalnız da kalmazsınız. Tüm zamanların en saygın fizikçilerin bir kısmı daha az ya da çok tepkinizi paylaşmaktadır.

Einstein Kuantum Mekaniği İlişkisi

Einstein, kuantum mekaniğini bütünüyle kabul etmeye yanaşmamıştır.

Hatta kuantum kuramının başlıca öncülerinden ve en güçlü savunucularından olan Niels Bohr bile bir keresinde, kuantum mekaniğini düşündüğünüzde başınız dönüp mideniz bulanmıyorsa, onu gerçekten anlamış sayılmayacağınızı söylemiştir.

Evrenin Zarafeti adlı kitaptan derlenmiştir.

Yazar: Brian GREENE

Tübitak Popüler Bilim Kitapları

 

 

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*