Fizik 2022 Bilgi Sarmal Yayınları AYT Denemeleri Soru Çözümleri-1

xmonvytcg
xmonvytcg

Fizik 2022 Bilgi Sarmal Yayınları AYT Denemeleri Soru Çözümleri-1

https://www.youtube.com/watch?v=XMoN4Vytc0g

Soru İçeriklerinin Dağlımı ve hangi konular, kazanımlar ve alt başlıklar ile ilgi olduğu

Soru1: Kütle ve ağırlık merkezi ifadelerinin ne olup ve olmadığının anlaşılması

Soru 2: Bağıl hız kavramının anlaşılması ve seçilen referanslara göre değişebileceğinin kavranması

Soru 3: Momentum kavramının ve yatay atış hareketlerini bir arada değerlendirilmesi. Momentum korunumunun ne olduğunun öğrenilmesi.

Soru 4: İtme ve momentum kavramının hareketli cisimler üzerinde uygulamalarının kavranması.

Soru 5: Basit Harmonik hareket kavramının öğrenilmesi, harmonik hareket esnasında hangi noktalarda hız ve ivme değerleri nasıl farlılık göstermektedir. Esnek bir yayın yaptırdığı hareketin harmonik hareket doğurabileceğinin öğrenilmesi.

Soru 6: Alternatif akımın uygulamalarının ev aletlerinde nasıl kullanılmaktadır? Transformatör ne işe yaramaktadır? Temassız elektrik akımı aktarımı ne demektir?

Soru 7: Düzgün manyetik alana ve elektrik alanına giren yüklü olan ve olmayan parçacıklar üzerine etkiyen kuvvetler nasıl hesaplanacaktır? Bu kuvvetlerin etkileri onların kinetik enerjisini nasıl değiştirmektedir? Parçacıkların yörüngeleri nasıl olmaktadır?

Soru 8: İdeal transformatörlerinin sarım sayıları ile giriş ve çıkış gerilimleri ile ilgili değerler nasıl değişmektedir?

Soru 9: Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde saçak genişliği hangi parametrelerle değişmektedir. Saçak genişliği ile oluşan saçak sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Soru 10: Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgalarının grafikleri nasıl çizilmelidir? Elektromanyetik dalganın hız ve frekans ilişkisi, enerji va dalga boyu ilişkisi ve frekans-enerji grafikleri nasıl çizilmelidir?

Soru 11: Sabit hızla hareket eden ambulansın çıkardığı sesin frekansını gözlemcilere göre nasıl farklılıklar göstermektedir? Hangi gözlemci tiz hangi gözlemci pes duymaktadır? Doppler Etkisi nedir? Nerelerde Doppler etkisinden yararlanılmaktadır?

Soru 12: Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunun 1. enerji düzeyinden 4. enerji düzeyine uyarıldığında elektronun Açısal momentumu, Çizgisel momentumu ve Toplam enerjisi nicelikleri nasıl değişmektedir?

Soru 13: Farklı renkteki ışık kaynaklarının elektroskop topuzu üzerinde etkileri nasıl olmaktadır? Elektroskop yapraklarının hareketleri nasıl ve neden farklılık göstermektedir? Mor ve kırmızı ışığın enerjisinin farkı nedir?

Soru 14: Yarı iletken devre elemanları ile ilgili olarak belirtilenlerden hangileri doğrudur?

  •     Elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanına diyot denir.
  •     Güneş enerjisini, elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere güneş pilleri denir.
  •     Üzerinden tek yönlü akım geçiren devre elemanına transistör denir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*