11. Sınıf Fizik Newtonun Hareket Yasaları Konu Anlatımı Videosu

11. Sınıf Fizik Newtonun Hareket Yasaları Konu Anlatımı Videosu: Newton Hareket kanunlarından 3 adedinin konu anlatımlarını ve videolu soru çözümlerini sizinle paylaşacağız.

Lise fizik dersi alt konusu olan Newtonun hareket yasaları ve dinamik konu anlatım videosunu izleyin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Dinamik konu anlatımı ve soru çözümü içerikleri için dinamik ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

11. Sınıf Fizik Newtonun Hareket Yasaları Konu Anlatımı

Dinamik Giriş

Mekaniğin en temel konularından biri ve fizik konu anlatımının da en önemli konulardan biridir. Mekanik konusunu üç bölümde inceleyeceğiz. Dinamik konusu kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi incelenmektedir. Birbirleriyle çok yakın ilişki içerisinde olan üç konu eylemsizlik prensibi, Newtonun temel yasası(2.kanun) ve etki-tepki prensibidir.

Eylemsizlik prensibinde dengelenmiş kuvvetler incelenecek, ikinci prensip olarak dengelenmemiş kuvvetler işlenecek ve üçüncü olarak etki-tepki prensibi işlenecektir. Net kuvvet-ivme grafiği, Atwood Aleti, ip gerilmeleri, makaralı sistemlerde ivme ve net kuvvet hesabı da işlenecek konular arasında…

Sürtünme kuvveti, kinetik ve statik sürtünme katsayılarının neler olduğu, sürtünme kuvvetinin hareket doğrultusuna neden ters yönde olmasının incelenmesi, sürtünme kuvvetinin uyguladığımız kuvvete göre değişiklik göstermesi.. Üst üste konan cisimler arasında ki sürtünme kuvveti ve bunun yarattığı hareket.. Makaralı Sistemlerde ip gerilmeleri ve eğik düzlemde duran cisimler arasındaki ip gerilmeleri de incelenecek konular arasındadır..

Dinamik Nedir?

Dinamik, fen bilimlerinin ve mekaniğin bir alt dalıdır. Cisimlerin hareketleri ile ilgili fiziksel faktörlerle ilgilidir. bunlar kuvvet , kütle , momentum  ve enerjidir.

Dinamik Konu Anlatımı

Newton Yasaları Nelerdir?

Newton Yasalarını Nerede ve Nasıl Kullanıyoruz?

Kuvvet ve ivme arasındaki ilişki ilk olarak Isaac Newton (1642-1727) tarafından anlaşıldı. Bu çalışma Newton mekaniği olarak adlandırılır. Newton mekaniği tüm durumlar için geçerli değildir. Eğer birbirleriyle etkileşen kütlelerin hızları çok büyük ise-ışık hızına yakın hızlarda- Newton mekaniği yerine Einstein’ın özel görecelik kuramını kullanmalıyız, ki aslında bu kuram, ışık hızına yakın hızlar dahil, her hız için kullanılır.

Newton’un Birinci Yasası

Eğer bir cisim üzerine hiç bir kuvvet etki etmiyorsa cismin hızı değişmez, yani ivmelenmez. Başka bir deyişle, eğer cisim hareketsizse, bu durumunu korur. Eğer sabit hızla hareketliyse, bu sabit hızla hareketine devam eder (aynı büyüklükte ve yönde).

Güçlerin bazı özelliklerini tartıştık, kuvvetlerin hareketi nasıl etkilediği hakkında ancak şimdiye kadar hiçbir şey söylemedik.

Bir cisim üzerindeki net kuvvet sıfır ise düşünmeye başlayalım .

Bir kütle varsa, duruyorsa ve net kuvvet uygulanmıyorsa (yani net itme veya çekme), bu kütle durmaya devam eder. Peki ya hareket halindeki bir cisim üzerinde etkiyen sıfır net kuvvet varsa? Bu cisme ne olacaktır. Bu durumda cisme ne olacağını görmek için, bir hokey pakını elimizle yatay bir kuvvet uygulayarak yatay bir masa üstünde kaydıralım. İtme işlemini durdurduktan sonra pak süresiz olarak hareket etmeye devam etmeyecek, yavaşlayacak ve duracaktır. Cismi hareket ettirmek için tekrar itmek bir kuvvet uygulamak zorunda kalırız. Cismin hareketi doğal olarak duracak ve bu hareketi sürdürebilmek için bir kuvvet gerekmektedir.

Kuvvet

1 kg.lık bir cisme 1 m/s² lik ivme kazandırıldığında cisme etki ettirdiğimiz değer 1 newtondur. Kuvvet vektörel bir niceliktir.

İki veya daha fazla kuvvet bir cisme etki ediyorsa net kuvveti, bu kuvvetleri vektörel olarak toplayarak buluruz. Bir cisme bir çok kuvvet etki ediyor olabilir, ancak bunların net kuvveti sıfır ise cisim ivmelenmez.

Günlük dilde kuvvet itmek veya çekmektir. Daha iyi bir tanımıyla kuvvet iki cisim arasındaki veya cisim ile cisim arasındaki etkileşimdir.

Bir kütlenin diğer bir kütle üzerindeki etkileşimini dikkate almalıyız.

Karlı bir yolda kalmış arabaya kuvvet uyguladığımız da, bir çelik kablo ile bir yapının kirişi üzerinde bir kuvvet uyguladığımızda ki gibi.

Kuvvet bir vektörel sayıdır.

Kuvveti iterek veya çekerek farklı yönlerden bir kütle üzerine uygulayabiliriz.

Newton’un İkinci Yasası (Temel Yasa)

Cisme etki eden net kuvvet, cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir. Bir sistem birden fazla cisimden oluşabilir. Eğer cisimler bir ip veya farklı bir şekilde birbirleriyle bağlanmışlarsa bu sistemi tek bir cisim olarak ve üzerlerindeki net kuvveti de tüm dış kuvvetlerin vektörel toplamı olarak dikkate alabiliriz. Sonuç olarak Newton’un ikici yasasında verilen kütle toplam kütleyi ifade etmektedir.

Newton’un Üçüncü Yasası

İki cisim birbirlerini çekiyor veya itiyorsa, etkileşiyorlar denir. Alttaki şekilde B kitabı C kitabına dayanıyorsa kitap ve kutu etkileşiyordur. Kutudan kitaba ve kitaptan kutuya yatay bir F kuvveti vardır.

MEK10 konu resim02
MEK10 konu resim03

Özetle iki cisim etkileşiyorsa, bu cisimlere birbirinden dolayı etki eden kuvvetlerin büyüklükleri her zaman eşit ve zıt yönlüdür.

Dinamik Formülleri

PDF dosyası :

Newton Hareket Yasaları Soru ve Cevapları

[ultimate-faqs include_category=’newton-hareket-yasalari’]

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*