Biyoloji AYT Konuları ve Çözümleri 2

Untitled design
Untitled design

Biyoloji AYT Konuları ve Çözümleri 2:

 • Beyni besleyen kan damarlarında kan akımının durması sonucu oluşan beyin hasarları felç oluşumuna
  neden olabilir.
 • Fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız evrelerinde oluşan ve kullanılan maddeler şekilde gösterilmiştir.
 • Kolun içe ve dışa doğru hareketi sırasında birbirine zıt çalışan antagonist kaslar görev yapar. İki farklı hareket sırasında görev yapan kaslar şekilde verilmiştir.
 • Ağız ve ince bağırsakta;
  I. mukus salgılama,
  II. sindirimde etkili hormon salgılama,
  III. glikozit bağlarının yıkılması
  olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?
 • İçerisinde glikoz çözeltisi bulunduran deney kabına mitokondrisi olan ve aynı zamanda etil alkol fermantasyonu da yapabilen maya mantarı hücreleri konuyor.
  Deney kabı hava almayacak şekilde kapatıldığı zaman, bu ortamda; şeklindeki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangileri meydana gelebilir?
 • Vücudun bacaklar ve bağırsaklar gibi aşağı kısımlarından toplanan lenf;
  I. villus lenf kılcal damarları,
  II. peke sarnıcı,
  III. göğüs lenf kanalı
  yapılarından hangi sıraya göre geçerek kan dolaşımına katılır?
 • Sağlıklı bir insanda meydana gelen;
  I. koşmaya başlayınca soluk alıp vermenin hızlanması,
  II. yemek yedikten sonra insülin hormonunun salgılanması,
  III. işitme sırasında orta kulak kemiklerinin ses titreşimlerinin gücünü artırarak iç kulağa iletmesi,
  IV. görme sırasında göze gelen ışınların göz merceğinde kırılıp, retinaya ters olarak düşmesi
  olaylarından hangileri homeostasinin sağlanmasına yöneliktir?
 • Bazı tohumlu bitkilerdeki tam bir çiçeğin yapısında bulunan kısımlar şekilde gösterilmiştir.
  Bu yapıların görevleriyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • Bir süre hava giriş çıkışı olmayan, kapalı bir ortamda bulunan bir insanda, aşağıda verilenlerden hangisi meydana gelmez?
 • Bir bitkinin gövdesine ait enine kesitte, iletim demetlerinin dizilişi şekilde gösterildiği gibidir.
 • Protein sentezi sırasında;
  I. mRNA’nın ribozomun küçük alt birimine bağlanması,
  II. protein sentezinin kalıp görevi gören ilgili gen
  bölgesine RNA polimeraz enziminin bağlanması,
  III. durdurucu kodona bağlanan sonlandırıcı proteinin polipeptit zinciri ile tRNA arasındaki bağı koparması olayları hangi sıraya göre meydana gelir?
 • . Dişi üreme sistemiyle ilgili,
  I. Uterusta, yumurta oluşumunu sağlayan foliküller bulunur.
  II. Menstrual döngü olayında hipofiz ve yumurtalıktan salgılanan hormonlar etkili olur.
  III. Döllenme ve zigotun ilk bölünmeleri fallopi türünde gerçekleşir.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?
 • Komünitelerin yapısını kuvvetli bir şekilde kontrol eden türe kilit taşı tür denir. Kuzey Pasifik kıyı ekosisteminin kilit taşı türü su samurlarıdır. Su samurları deniz kestaneleriyle, deniz kestaneleri de deniz
  yosunlarıyla beslenir. Su samurlarının az bulunduğu alanlarda deniz kestaneleri, su samurlarının çok bulunduğu alanlarda deniz yosunları iyi gelişir. Katil balinaların su samurlarıyla beslenmeye başlamaları deniz kestanelerinin sayıca artmasına neden olmuş
  ve komünitedeki yapı değişerek denge ortadan kalkmıştır.
  Kilit taşı türler ve etkileriyle ilgili olarak,
  I. Kilit taşı türler, baskın türler gibi sayıca çok olmasalar da ekolojik rolleri bakımından komünitelerin devamlılığını sağlar.
  II. Kilit taşı türlerin yok olması komünite yapısının bozulmasına ve ekosistemin işlevini yitirmesine yol açar.
  III. Kilit taşı türlerin bulunduğu bu komüniteyi oluşturan canlılar besin ağıyla birbirine bağlıdır.
  ifadelerinden hangileri söylenebilir?

Biyoloji AYT Konuları ve Çözümleri 2 videosunda bulabileceksiniz.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*