Esneklik Potansiyel Enerjisi Video

Esneklik Potansiyel Enerjisi Video: Lise fizik dersi alt konusu olan Esneklik potansiyel enerjisi konu anlatım videosunu izleyin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Dinamik konu anlatımı ve soru çözümü içerikleri için dinamik ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Potansiyel enerji formülü iki parametreye bağlıdır. Bunlar yay sabiti ve yayın sıkışma ya da germe miktarıdır. Potansiyel enerji formülü kuvvet ve uzama grafiğinden de elde etmekteyiz. Esneklik Potansiyel Enerjisi Video içeriğinde yayın sıkışma miktarına bağlı olarak çözümlü örneklerini görebileceksiniz.

Esneklik Potansiyel Enerjisi Konu Anlatımına başlamadan önce parametrelerini inceleyelim.

Esneklik Potansiyel Enerjisi Nedir?

Bir yaya uygulanan F kuvvetiyle yayda sıkışma ya da uzama meydana gelir. Bu sıkışma yada uzama yayda potansiyel enerji birikmesine yol açar. Kuvvet ile uzama-sıkışma grafiğinin altında kalan alan yayın potansiyel enerjisine eşittir. Esneklik potansiyel enerjisi, elastik bir cismi deforme etmek için bir kuvvet uygulanması sonucunda depolanan enerjidir. Enerji, kuvvetin uygulanması bitene kadar saklanır ve cisim enerjinin iş yapmasıyla cismi orijinal şekline geri döndürür. Yayda yada elastik maddedeki deformasyon, nesnenin sıkıştırılması, gerilmesi ya da bükülmesi ile olabilir.

Birçok nesne, elastik potansiyel enerjisini depolamak için özel olarak tasarlanmıştır, örneğin: Kurmalı bir saatin helezon yayı, bir okçunun gerilmiş yayı, yüzücünün bir atlama tahtasında atlamadan hemen önceki tahtanın bükülmüş hali, bir oyuncak uçağa güç veren bükülmüş lastik bant, bir duvara çarptığı anda ve sıkıştırılmış bir zıplama topudur.

Esneklik Potansiyel Enerjisini Depolamak

için tasarlanan bir nesne tipik olarak yüksek bir elastik limite sahip olacaktır, ancak tüm elastik nesneler sürdürebildikleri yükün bir sınırına sahiptir. Elastik sınırın ötesinde deforme olduğunda, nesne artık orijinal şekline geri dönmeyecektir. Daha önceden, bobin yaylarıyla güçlendirilen rüzgarlı mekanik saatler popüler aksesuarlar idi.

Esneklik Potansiyel Enerjisinin Parametreleri Nelerdir?

Esneklik Potansiyel Enerjisi Konu Anlatımı

Yay Sabiti Nedir ve Nasıl Bulunur?

Verilen soruda cismin kütlesi belli ise bu kütle o yayı ya sıkıştıracak ya da gerecektir. Bu sıkışma ya da germe miktarının oranı bize yay sabitini verecektir. Bir yaydaki uzama yada sıkışma miktarı F=k.x formülüyle bulunabilir. 

Hooke Yasası Neyi Anlatmaktadır?

F = -k.x Formüldeki yay sabitini bulmak istediğimizde kuvvet ile yayın uzunluğunun değişim miktarının oranı yani eğim yay sabitini verecektir. Grafik üzerinden gidersek doğrusal grafiğin tanjantı eğime yani yay sabitine eşittir.  Örneğin k=200 N/m olarak bir değere sahipsek, bu yasa diyor ki; sıkıştırılmamış(serbest)  bir yaya uygulanan bir kuvvet ile gerilme yada sıkışma miktarı arasında bir ilişki olduğunu söylemektedir. Negatif işaret nereden gelmektedir. Bir yayı sıkıştırmaya çalıştırdıkça yay bize karşılık olarak bir kuvvet uygular. Eksi işareti bize yayı çekerken ve sıkıştırırken zıt olarak uyguladığı kuvvettir. Verilen yay sabiti değerine göre yayı 1 metre sıkıştırmak ya da uzatmak için uygulamamız gereken kuvvet 200 N olmaktadır.

Yayların Bölünmesi esnasında yay sabitinde değişiklik olacaktır.

Yayın Esneklik Enerjisi

Eşit Parçalara Bölünme

Yayın 2 eşit parçaya bölünmesi yay sabitini 2 katına çıkaracaktır. Artık yayı aynı miktar uzatmak için 2 kat kuvvet uygulamak zorunda kalacağız.

Eşit Olmayan Parçalara Bölünme

Bir yayı eşit olmayan parçalara bölme
Bir yayın parçalara bölünmesi durumunda bölünmeden önceki yayın uzunluğu ile yay sabitinin çarpımı bölünme sonrası oluşan parçaların uzunlukları ile yay sabitlerinin çarpımına eşit olacaktır.

En ufak parça bilinenin den hareketle bulunur. Diğer parça onun iki katıysa yay sabiti yarıya düşecektir. Ya da başka bir hesapla ilk durumdaki 3L ile k çarpımı diğerleri içinde aynı olmak zorundadır hesabını düşünmeliyiz.

Yay sıkışma sorularında yöntemler – Yayların Bağlanması

Yay sabiti k1 ve k2 olan yaylar şekildeki gibi uç uca eklenirse buna seri bağlama denir. Seri bağlı yaylarda alttaki yaya uygulanan F kuvveti üstteki yaya da aynen iletilir. Yay sabiti küçük olandan daha küçük olmuştur artık. Yayların yay sabitleri farklı olduğundan uzama miktarları farklı olacaktır. Bu durumda sistemin toplam uzaması   X  =  X1  +  X2  dir.

Seri bagli Yaylar esneklik potansiyel
Seri Bağlı Yaylar-Esneklik Potansiyel

Yay sabitleri k1 ve k2 olan  yaylar şekildeki gibi bağlanırsa buna paralel bağlama denir.

Yaylar F kuvvetiyle çekildiğinde uzama miktarları eşit olup yaylara uygulanan kuvvetler farklıdır. Yay Sabiti büyümektedir(Dikkat Edelim)

Bu durumda sisteme uygulanan kuvvet F ise F  =  F1  +  F2  dir.

Esneklik Potansiyel Enerjisinde Enerji Birikimi

Yayin Potansiyel Enerjisi
Yayın Potansiyel Enerjisi (Kuvvet – Sıkışma yada Uzama Grafiği)

Yayın Potansiyel Enerjisi

Yay, denge konumundan x kadar uzaklaştırıldığında (sıkışma veya uzama) yayda depolanan enerji olarak tanımlayabiliriz. Yay aynı miktar sıkıştırılsa da çekilse de biriken potansiyel eşit olacaktır. F kuvvetinin sıkışma ya da uzama miktarına göre değişim grafiği. Taralı alan yapılan işe yani yayın potansiyel enerjisine eşittir.

Esneklik Potansiyel Enerjisi Formülleri

Seri Bağlı Yaylar

http://www.hasanongan.com/wp-content/uploads/2014/10/seri-bağlama3.jpg

http://www.hasanongan.com/wp-content/uploads/2014/10/seri-bağlama-01.jpg

Paralel Bağlı Yaylar

Esneklik Potansiyel Enerji pdf dosyasını indirip çıktı alabilirsiniz.

  • Esneklik potansiyel enerji formülü nedir?

  • Esneklik potansiyel enerjisi olan bir cisim nedir?

  • Esneklik potansiyel enerjisi günlük hayatta nerelerde kullanılır?

  • Esneklik potansiyel enerjisi nedir 11 sınıf?

  • Esneklik sabiti nasıl bulunur?

  • Esneklik potansiyel enerjisi nasıl artar?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*