Sicim Teorisi Üzerine Bir Değerlendirme

Sicim Teorisi Nedir?
Sicim Teorisi Nedir?

Sicim Teorisi Üzerine Bir Değerlendirme: Fizik tarihi ilk ortaya koyduklarında tümüyle sınanamaz görünen, fakat öngörülemeyen çeşitli gelişmeler sonucu, nihayetinde deneysel olarak doğrulanabilmenin alanına giren fikirlerle doludur.

  • Maddenin atomlardan oluştuğu yönündeki kavrayış
  • Pauli’nin hayaletsi nötrino parçacıkların varlığına dair varsayımı
  • Göklerin nötron yıldızları ve kara deliklerle dolu olduğu görüşü, tam da bu tür üç önemli fikirdir.

Bugün sıkıca sarıldığımız fakat ilk ortaya atıldıklarında bilimsel gerçeklerin özelliklerinden çok bilimkurgu hayaller olarak görülmüş fikirlerdir bunlar. Sicim teorisinin ortaya konulmasının arkasındaki itici güçler de, en az bu üç fikirde olduğu kadar ikna edici olmuştur. Sicim Teorisi Üzerine Bir Değerlendirme konusunda aslına bakarsanız sicim teoremi kuramsal fizikte, kuantum mekaniğinin keşfinden bu yana gelmiş geçmiş en önemli ve heyecan verici gelişme olarak düşünülmüştür.

Bu kıyaslama gayet yerinde bir kıyaslamadır. Çünkü kuantum mekaniğinin tarihi bize, fizik alanındaki devrimlerin olgunluğa ermesinin yıllar alabileceğini göstermektedir.

Bugünün sicim kuramcıları ile karşılaştırıldığında, kuantum mekanikçileri büyük bir avantaja da sahiplerdi.

Kuantum mekaniği kısmen formüle edilmiş olsa da, deneysel sonuçlarla doğrudan bir ilişkisi vardı. Hal böyleyken kuantum mekaniğinin mantıksal yapısının oturtulması 30 yıla yakın bir zaman aldı.

Özel göreliliğin tam anlamıyla kurama dahil edilmesi de bir 20 yılı buldu. Bugünse genel göreliliği koruma dahil ediyoruz; çok daha zor bir iş bu, üstelik Deneylerle doğrudan bağlantılı olmayı daha da zorlaştıran bir iş. Kuantum kuramı üzerine çalışanların tersine, bugünkü sicim kuramcıları, doğanın, bir sonraki adımlarında onlara kılavuzluk edecek olan -ayrıntılı deneysel sonuçlar yoluyla- aydınlatıcı ışığına sahip değiller.

Bu da, bir ya da birden fazla fizikçi kuşağının hayatlarını bir nebze olsun deneysel geri bildirim almaksızın sizin kuramının araştırılmasına ve geliştirilmesine arayacağın düşünülebilir olması anlamına geliyor.

Dünya çapında, sicim teorisinin kuvvetle takip etmekte olan ciddi sayıda fizikçi bir risk aldıklarını biliyor: Ömür boyu süren çabaları, kesin bir sonuç vermeyebilir. Hiç kuşku yok ki kuramsal alanda ciddi ilerlemeler sürecektir, fakat mevcut engellerim aşılması ve deneysel olarak sınanabilir, kesin öngörüler ortaya konması için bu yeterli olacak mıdır? Dolaylı testler, sonuçta sicim teorisinin üzerinden duman tüten tabancası olabilecek midir?

Bu sorular bütün sizin kuramcıları açısından temel bir önem taşır, bunlar aynı zamanda gerçekten haklarında hiçbir şey söylenemeyecek sorulardır.

Ancak ve ancak zaman, cevapları ortaya çıkaracaktır sicim teorisinin güzel sadeliği, Kütle Çekimi ile Kuantum Mekaniği arasındaki çatışmayı yatıştırma biçimi, doğanın bütün bileşenlerini birleştirme yetisi, sınırsız öngörüde bulunma potansiyeli, bunların hepsi de bu riski üstlenmeye değer kılan zengin ilham kaynakları sunar.

Bu kibirli değerlendirmeler sicim teorisinin, seçimlere dayalı bir evrenin dikkat çekici yeni Fiziksel özelliklerini doğanın işleyişinde ince ve derin bir tutarlılık bulunduğunu gösteren özellikler ortaya çıkarma becerisi ile sürekli güçlendirmektedir.

Yukarıda kullandığımız dil itibarıyla, bunların birçoğu, bugün bilinmeyen ayrıntılardan bağımsız olarak sicimlerden oluşan bir evrenin temel özellikleri olacaklar.

Bunlar arasında en şaşırtıcı olanlar, hep gelişmekte olan uzay ve zaman kavrayışımız üzerinde derin bir etki yaratmıştır.

Evrenin Zarafeti adlı eserden derlenmiştir.

Yazar: Brian GREENE

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*