İş Güç Enerji Konu Anlatım Videosu

Lise fizik dersi alt konusu olan İş güç enerji konu anlatım videosunu izleyin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. İş Güç Enerji konu anlatımı ve soru çözümü içerikleri için iş güç enerji ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İş Güç Enerji Konu Anlatımının Önemi

Fizik dersinde iş güç enerji konusu bir çok konuyu barındırdığından hocaların üstünde durduğu bir konudur. Hocalarımız fizik dersinde iş güç enerji konusu sayesinde öğrencinin fizik dersini ne kadar anladığını test edebilir. Yani kısaca Fizik konu anlatımı dediğimizde bir çok öğrencimizin en çok baktığı fizik konularından olarak karşımıza İş Güç Enerji çıkar.

İş güç enerji fiziğin en önemli konularından biridir. İçeriğindeki vektörler, dinamik, basit makineler, doğrusal hareket, yeryüzünde hareket gibi konularla sürekli iç içe olarak olacak şekilde karşımıza çıkar.

Fizik konu anlatımı dediğimizde akla gelen ilk konu anlatımlarından biri iş güç enerji konu anlatımıdır. İş güç enerji sınavların vazgeçilmez en ağırlıklı konularından biridir. Dolayısıyla iş güç enerji konu anlatım bölümüne www.hasanongan.com da oldukça geniş bir verilmiştir.

İş Nedir?

İş güç enerji konu anlatımına geçmeden evvel “İş Nedir” konusuna değinmek gerekiyor.

Cisim hareket sonucunda bir yer değiştirme yaptıysa, kuvvet tarafından cisim üzerinde yapılacak işi bulmak için, kuvvetin yer değiştirme vektörü yönündeki bileşeni kullanılmalıdır. Kuvvetin cisme dik bileşeni iş yapmayacaktır.

İş güç enerjide en dikkate alınması gereken yerlerden biri kuvvetin sebep olduğu enerji değişimidir.

İşin Tanımı ve Konu Anlatımı

Eğer bir cisme kuvvet uygulayarak ivmelendirir ve süratini artırırsanız, cismin kinetik enerjisini arttırırsınız. Benzer şekilde, cisme kuvvet uygulayarak süratini azaltarak da , kinetik enerjisini azaltabilirsiniz. Kinetik enerjideki bu değişiklikleri, uyguladığımız kuvvet sonucunda, cisme, bizden bir enerji aktarımı oldu veya cisimden bize bir enerji aktarımı oldu şeklinde açıklayabiliriz. Enerjinin kuvvet yardımı ile bu şekilde aktarılmasına, cisim üzerinde, kuvvet tarafından, bir W işi yapıldı denir.

Daha net olarak

İş W, bir cisme, ya da bir cisimden, kuvvet yardımıyla aktarılan enerjidir. Cisme aktarılan enerji pozitif iş, cisimden aktarılan iş enerji negatif iştir.

İşin Tanımında Kullanılan Formüller

Cisim hareket ederek bir yer değiştirme yaptıysa, kuvvet tarafından cisme yapılan işi hesaplamak için, kuvvetin sadece yer değiştirme vektörü yönündeki bileşenini kullanırız. Cismin yer değiştirme vektörüne dik olan kuvvet iş yapmaz.

W = F . d

İşin Tanımı Nedir?

Fizikte, bir kütlenin bir doğrultu boyunca belirli bir kuvvetle yer değiştirmesiyle meydana gelen ve en azından kuvvetin bir kısmının yer değiştirme yönünde uygulanan enerji transferi ölçümüne de denir diyoruz.

Kuvvet sabit ise, yolun uzunluğu, yol boyunca etkiyen kuvvetin bileşeni ile çarpılarak hesaplanabilir.

Bir kütle üzerinde yapılan iş, yalnızca bir yerden diğerine bir yer değiştirmesiyle değil, aynı zamanda örneğin bir gazın sıkıştırılmasıyla, bir şaftın döndürülmesiyle ve hatta parçacıklar içinde görünmeyen hareketlere neden olan dış bir manyetik kuvvet tarafından da yapılmaktadır.

İş Yapmanın Koşulları Nedir?

İş güç enerjide Fizik hocamızın iş yapma koşullarına öncelikle değinmesi gerekir. İş güç enerjiye başlamadan şimdi bu koşulları sıralayalım.

1. Bir cisme bir kuvvet uygulandığı halde, cisim yer değiştirmezse iş yapılmaz.

2.Hareket eden cisme uygulanan kuvvetin hareket yönüyle yaptığı acı, dar açı ise Cosα pozitif olduğundan  pozitif iş yapılır. Sistemin enerjisi, yapılan pozitif iş kadar artar.

3.Hareket eden cisme uygulanan kuvvet yola dik ise yapılan iş sıfırdır.

4.Hareket eden cisme uygulanan kuvvet hareket yönü ile geniş açı yapıyorsa Cosα negatif olduğundan negatif  iş yapılır. Sistemin enerjisi yapılan negatif iş kadar azalır.

5.Kuvvet – yol grafiğinin yol ekseni ile sınırladığı alanların cebirsel toplamı yapılan işi verir. Sistemin enerjisi yapılan iş kadar değişir.

6.İş, skaler bir büyüklük olup bir kuvvetin yaptığı iş cismin kütlesine, yolun sürtünmeli ya da sürtünmesiz, eğik ya da yatay olmasına bağlı değildir.

İş Yapma Konu Anlatımı

iş resim 01

Yatay bir x ekseni boyunca gerilmiş bir telde, sürtünmesiz olarak kayan yukarıdaki boncuğun hareketini ele aldığımızda, uygulanan kuvvet yatayla Φ açısı yapmışsa boncuk ivmelendirilecektir. Newton’un ikinci yasası uyarınca kuvvet ve ivme bağıntısını x eksenine uyarlayabiliriz.

Fx = m . a  olacaktır.   (1)

Boncuk x kadar yer değiştirdiğinde kuvvet boncuğun hızını değiştirecektir.

Fizik dersinde oldukça sık kullanılan zamansız hız formülü

iş resim 02

Bu denklem çözüldüğünde ve a yerine (1) nolu Newton ikinci denklemi yazıldığında

iş resim 03

Kinetik enerjilerini farkının kuvvet ile yol çarpımına eşit olduğu denklemini elde edeceğiz.

Bu denklem bize boncuğun ilk ve son kinetik enerjilerinin değişimin sebebinin kuvvet ile yol çarpımına eşit olduğu sonucunu vermektedir.

Yani kuvvet tarafından boncuğa yapılan iş W (kuvvet tarafından aktarılan enerji)

W = F . d

Şeklinde olacaktır.

İş Yapma Formülleri

Fizik dersinde iş güç enerji konusunda kullandığımız formüller nelerdir?

  1. Kinetik enerji
  2. Sürtünme kuvveti
  3. Kuvvetin yatay ve dikey bileşenleri
  4. Newton’un 2.yasası

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*