Soru Çözümleri

Köklü sayılar soru çözüm videosu 02

Köklü sayılar n√x şeklindeki ifadelerdir. Köklü ifadede n kökün derecesi çift ise x sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olmalı ki reel sayı olsun. Derecesi tek ise x hem negatif hem de pozitif her sayıyı alabilir. […]

Soru Çözümleri

Köklü Sayılar Soru Çözüm Videosu 01

Köklü sayılar n√x şeklindeki ifadelerdir. Köklü ifadede n kökün derecesi çift ise x sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olmalı ki reel sayı olsun. Derecesi tek ise x hem negatif hem de pozitif her sayıyı alabilir. Üslü sayıların tersidir aslında. […]