Işık Teorileri ve Dalgalarında Kırınım ve Girişim

Işık Teorileri Nelerdir?

 

Işık Teorileri Kırınım ve Girişim Konu Anlatımı

Bilim adamları çok eski yıllardan beri ışığın yapısı hakkında değişik teoriler ileri sürmüşlerdir.

Günümüzde ışığın yapısını açıklayabilecek iki teori üzerinde durulmaktadır.

Bunlardan biri tanecik teorisi, diğeri de dalga teorisidir.

Tanecik teorisi 1670 yıllarında Newton’la başlar.

Newton’a gore ışık, ışık kaynaklarından çıkan sonsuz küçük taneciklerden oluşur.

Bu tanecikler, saydam ortamlarda çok büyük hızlarla ve doğrular boyunca yayılır.

Işığın her rengine farklı büyüklükte tanecik karşılık gelir.

Huygens 1678 yılında, ışık kaynaklarının çok yüksek frekanslı titreşimler meydana getirdiğini ve bu titreşimlerin saydam ortamlarda dalgalar halinde yayıldığını ileri sürdü.

Young, 1901 yılında ışıkta girişim deneyini; Fresnel, 1822 yılında girişim ve polorizasyon deneylerini gerçekleştirdi. Bu deneyler tanecik teorisi ile açıklanamadı.

Maxwell 1846 yılında ışığın elektron titreşimleriyle oluşan elektromanyetik dalga olduğunu söyleyerek dalga teorisini destekledi.

Planck ve Einstein, tanecik teorisini desteklediler.

1923 yılında Luis de Broglie ışığın tanecik ve dalga modellerini birleştirerek ışığın dalga halinde yayılan taneciklerden oluştuğunu söyledi.

Soru Çözüm Videosunun PDF Dosyası

PDF dosyasını buradan indirebilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*