Compton Saçılması
Modern Fizik

Compton Saçılması Soru Çözüm Video

Fotoelektrik olaydan başka ışığın tanecik modelini destekleyen olaylardan biri de Compton olayıdır. Compton olayında, bir X ışını fotonu serbest haldeki bir karbon atomunun elektronuna çarparak şekildeki gibi saçılır. Bu olay sonucunda fotonun bir momentumunun olduğu […]

Fotoelektrik Olay
Modern Fizik

Fotoelektrik Olay Soru Çözüm Videosu

Fotoelektrik Olay Soru Çözüm Videosu: Fotoelektrik Etkide olarak tanımlanan bu olay kuantum mekaniğinin en önemli deneylerinden biridir. Fotonların bir metal yüzeyine yönlendirilmesi neticesinde o yüzeyden elektron koparılması sayesinde devre akımı tamalanmış olacaktır. Fotoelektrik akımı oluşmuştur. […]